INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO i uchwał na L sesję

Zielonka, dn. 23.10.2014r.


Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku


Konsultacje przedmiotowego projektu uchwały zostały ogłoszone zarządzeniem 184/2014 Burmistrza Miasta Zielonka. Trwały od 9 do 22 października 2014r.
Projekt Programu został umieszczony na stronie internetowej www.zielonka.pl, jak również wysłany pocztą elektroniczną do wszystkich organizacji pozarządowych, współpracujących z Gminą Zielonka.
W dniu 13 października 2014r. swoje uwagi do projektu uchwały przesłał p. Jerzy Górski – zastępca prezesa zarządu Spółdzielni Socjalnej FAKTORIA.

Uwagi - Spółdzielnia Socjalna Faktoria

 

 

Zielonka, dn. 23.10.2014r.


Informacja o przebiegu konsultacji projektów uchwał, których podjęcie planowane jest podczas L Sesji Rady Miasta Zielonka


Zgodnie z § 6 uchwały Nr IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2010r., projekty uchwał, których podjęcie planowane jest podczas L Sesji Rady Miasta Zielonka w dniu
23  października 2014r. zostały poddane konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Na stronie internetowej www.zielonka.pl w dziale „Konsultacje NGO” została zamieszczona informacja o możliwości wnoszenia uwag i sugestii odnośnie projektów uchwał, których podjęcie planowane jest podczas sesji w dniu 23 października 2014r.
Organizacje miały możliwość wnoszenia swoich uwag, opinii, wniosków, sugestii do dnia 22 października b.r.
    W dniu 22 października 2014r. swoją opinię do projektów uchwał wniósł Grzegorz Grabowski – Prezes Zielonkowskiego Forum Samorządowego.
Zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad projektów dwóch uchwał: uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2014r. oraz uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami. Swój wniosek uzasadnił koniecznością poddania przedmiotowych projektów uchwał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. 

Uwagi - Zielonkowskie Forum Samorządowe

Zgłoś do: Add 'Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO i uchwał na L sesję ' to WykopAdd 'Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO i uchwał na L sesję ' to Live-MSNAdd 'Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO i uchwał na L sesję ' to NetscapeAdd 'Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO i uchwał na L sesję ' to Del.icio.usAdd 'Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO i uchwał na L sesję ' to diggAdd 'Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO i uchwał na L sesję ' to Stumble UponKALENDARIUM

Lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04