INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


 Przedkładamy Państwu do zaopiniowania projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zielonka na lata 2012 - 2016 opracowany przez Grupę Roboczą zrzeszającą przedstawicieli różnych środowisk. Uwagi prosimy przekazywać do Urzędu Miasta Zielonka do dnia 16 kwietnia 2012 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres twojglos@zielonka.pl lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.
 Urząd Miasta Zielonka informuje, iż przygotowuje się do opracowania Koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych na obszarze Gminy Zielonka. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych budową ścieżek rowerowych w naszym miescie do wyrażania uwag, opinii i pomysłów w zakresie przebiegu tras rowerowych, ich przeznaczenia (ścieżki krajoznawcze, dojazdowe) oraz infrastruktury rowerowej (miejsca parkingowe dla rowerów, wypożyczalnie rowerów, itp.).
W grudniowym numerze Magazynu Zielonka zamieszczono ankiety dotyczące Wspólnego Biletu, zagospodarowania miasta, ścieżek rowerowych oraz komunikacji z Urzędem. Ankiety można składać w specjalnych puszkach w szkołach, przedszkolach, Urzedzie Miasta, Ośrodku Zdrowia do 20 stycznia 2012 r.
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na terenie Zielonki do wnoszenia swoich uwag, sugestii, opinii odnośnie projektu uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2011 rok, w częściach związanych z działalnością statutową organizacji. Swoje opinie należy kierować do Urzędu Miasta Zielonka pocztą elektroniczną na adres a.mijewska@zielonka.pl do dnia 23 stycznia 2010r. Będą one przekazane w formie protokołu z konsultacji Radzie Miasta Zielonka wraz z projektem uchwały.

KALENDARIUM

Listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02