INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego

dn. 5 stycznia 2015r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego  

pt.  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla ich podopiecznych”,

ogłoszonego w dniu 28 listopada 2014r. przez Burmistrza Miasta Zielonka.

I. Na konkurs „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla ich podopiecznych” wpłynęła 1 oferta, złożona przez Fundację „KOLOS”.

II. Oferta oceniona została według zasad określonych w Zarządzeniu nr 7/13 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Oferta pozytywnie przeszła ocenę formalną. Pod względem merytorycznym została oceniona przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali ofertę na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.

III. Liczba punktów przyznanych ofercie: 76,5 (maks.80).

IV. Fundacji„KOLOS” przyznaje się dotację w kwocie: 190 000 zł.

Uzasadnienie: Oceniając złożoną ofertę Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę zgodność z tematem konkursu, zapotrzebowanie społeczne na realizację zadania, analizę planowanej kalkulacji kosztów, jak również wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

V. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

VI. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z oferentem zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.

VII. Ogłoszenie o wynikach konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna:
Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.).
                               

Burmistrz Miasta Zielonka
              /-/
      Grzegorz Dudzik

Zgłoś do: Add 'Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego' to WykopAdd 'Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego' to Live-MSNAdd 'Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego' to NetscapeAdd 'Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego' to Del.icio.usAdd 'Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego' to diggAdd 'Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego' to Stumble UponKALENDARIUM

Stycznia
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05