INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
VII Sesja Rady Miasta Zielonka
 
ZAWIADOMIENIE
o VII Sesji Rady Miasta Zielonka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.) zwołuję VII Sesję Rady Miasta Zielonka, która odbędzie się dnia 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 18:00
w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (Druk Nr 40)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce za 2014 r. (Druk Nr 41)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. (Druk Nr 43)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r. (Druk Nr 42)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015. (Druk Nr 44)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2015 – 2019. (Druk Nr 45)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. (Druk Nr 48)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu. (Druk Nr 46)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zabezpieczenia antyhałasowego odcinka drogi ekspresowej S8 przebiegającego przez Miasto Marki i Miasto Zielonka. (Druk Nr 47)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego podjęcia współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą w celu budowy rurociągu transportującego ścieki do oczyszczalni „Czajka”. (Druk Nr 34)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Zielonka. (Druk Nr 39)
 16. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Sesja ma charakter otwarty.
Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka
/-/
Andrzej Marek Grodzki
Zgłoś do: Add 'VII Sesja Rady Miasta Zielonka' to WykopAdd 'VII Sesja Rady Miasta Zielonka' to Live-MSNAdd 'VII Sesja Rady Miasta Zielonka' to NetscapeAdd 'VII Sesja Rady Miasta Zielonka' to Del.icio.usAdd 'VII Sesja Rady Miasta Zielonka' to diggAdd 'VII Sesja Rady Miasta Zielonka' to Stumble UponKALENDARIUM

Czerwca
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02