INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Zmiany w zarządzeniu dot. odbioru odpadów w PSZOK-u

Najważniejsze punkty regulaminu dotyczące właściwego odbioru odpadów w PSZOK-u to:

1. Rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK:

1) odpady wielkogabarytowe i meble;

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji – trawa, gałęzie;
3) przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
6) zużyte baterie, akumulatory;
7) chemikalia;
8) tonery;
9) zużyte opony;
10) zużyte oleje;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, styropian, okleiny, usunięte tapety, papa itp. - wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców).

2. Sposób postępowania z odpadami:

· trawa i gałęzie muszą być zapakowane tak, aby bezproblemowo mogły być przeniesione do kontenera (np. w worki),

· akumulatory, chemikalia i inne płynne odpady niebezpieczne muszą być szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem,
· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być w takim stanie, aby można było go przenieść do kontenera. 

3. Do PSZOK-u nie będą przyjmowane następujące odpady: 

· materiały zawierające azbest,

· liście ( gmina przeprowadzi, w wyznaczonym terminie, odbiór liści sprzed posesji),
· odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
· wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) i inne odpady typowo przemysłowe lub pochodzące z działalności gospodarczej.

Godziny otwarcia:

poniedziałek: nieczynne
wtorki i czwartki: 7.00–13.00
środy i piątki: 14.00–20.00     
sobota: 9.00–15.00
 
    
 

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Od 30 września wprowadzone zostały ograniczenia oddawania gruzu i odpadów zielonych:

  • z jednego gospodarstwa domowego, można przywieźć odpady budowlane (w tym gruz ) maksymalnie dwa razy w roku w ilości nie większej niż 1,0 m3).

  • z jednego gospodarstwa domowego, można przywieźć odpady zielone (w tym gałęzie) maksymalnie dwa razy w miesiącu, w ilości nie większej niż 0,5 m3

 

Treść zarządzenia wraz z REGULAMINEM

 

Zgłoś do: Add 'Zmiany w zarządzeniu dot. odbioru odpadów w PSZOK-u' to WykopAdd 'Zmiany w zarządzeniu dot. odbioru odpadów w PSZOK-u' to Live-MSNAdd 'Zmiany w zarządzeniu dot. odbioru odpadów w PSZOK-u' to NetscapeAdd 'Zmiany w zarządzeniu dot. odbioru odpadów w PSZOK-u' to Del.icio.usAdd 'Zmiany w zarządzeniu dot. odbioru odpadów w PSZOK-u' to diggAdd 'Zmiany w zarządzeniu dot. odbioru odpadów w PSZOK-u' to Stumble UponKALENDARIUM

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06