Logo Zielonki
Wyświetl: Mobile | Klasyczna

Krótka charakterystyka Zielonki

ostatnia aktualizacja: 2012-07-24 12:07:56

mapa Zielonki Zielonka stała się samodzielną Gminą w 1946 roku, a dnia 31 grudnia 1960 roku otrzymała prawa miejskie. Jest jedną z 12 gmin Powiatu Wołomińskiego będącego jednostką strukturalną Województwa Mazowieckiego.
mapa Zielonki

Zielonka ma powierzchnię 79 km2 i liczy sobie 16894 mieszkańców. Obszar Naszego Miasta charakteryzuje wyraźny podział pod względem zagospodarowania przestrzennego - tylko zachodnia część jest zurbanizowana (7,5% w stosunku do całej powierzchni gminy) natomiast pozostały teren jest zalesiony.

Z Zielonką związane są silne tradycje patriotyczne. Podczas Powstania Kościuszkowskiego rozegrała się tutaj w październiku 1794 r. bitwa z wojskami Suworowa w obronie Warszawy; 126 lat później w sierpniu 1920 r. polscy żołnierze stoczyli zwycięski bój z Armią Czerwoną, powstrzymując pochód komunizmu na zachód. W Zielonce, nad rzeką Długą, znajduje się miejsce spoczynku poległych wówczas żołnierzy.

mapa Zielonki
Zielonka jest atrakcyjnie zlokalizowana - w pobliżu Warszawy, od której dzieli ją zaledwie 11 km. Gospodarczy obraz miasta kształtuje branża elektrotechniczna, odzieżowa, chemiczna, spożywcza. W Zielonce mieści się Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, który w latach trzydziestych ubiegłego wieku odwiedzał marszałek J. Piłsudski.

W międzywojniu Zielonka cieszyła się sławą podwarszawskiej miejscowości letniskowej. Jak dawniej, tak i dziś są tutaj ciekawe tereny rekreacyjne z upodobaniem odwiedzane przez mieszkańców sąsiednich miast. Większość powierzchni gminy stanowią lasy. Prawie 700 ha zajmuje obszar chronionego krajobrazu w dolinie Wisły.

lasjezioro

Miasto posiada dobrą infrastrukturę techniczno - inżynieryjną: jest zgazyfikowane i skanalizowane, dobrze rozwinięta jest sieć telefoniczna.
Zielonka posiada silne tradycje kulturalne: odbywają się tutaj liczne imprezy, m.in. Maraton Teatralny oraz Przegląd Piosenki "Dwukropek".
[duza-1086168330]