Logo Zielonki
Wyświetl: Mobile | Klasyczna

O przebiegu trasy S8 w Zielonce

ostatnia aktualizacja: 2015-03-25 13:43:45


Wycinek z projektu architektoniczno-budowlanego z kwietnia 2013 r. Inwestor przygotowuje aktualnie korekty do projektu

Mieszkańcy Zielonki spotkali się w środę 18 marca 2015 r. z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz projektantami z firmy Promost, by dowiedzieć się jak przebiegać będzie w Zielonce trasa S8, czyli tzw. obwodnica Marek.

Do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Powstańców przybyło bardzo wielu mieszkańców zainteresowanych tematem, szczególnie z półnconych rejonów Zielonki, które bezpośrednio będą sąsiadować z trasą ekspresową S8. Spotkanie moderował burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik.

Przypomnijmy, że budowany właśnie odcinek obwodnicy Marek, połączy Zielonkę z Trasą Toruńską. W naszym mieście S8 przetnie ulice: Marecką, Pustelnicką i Ceglaną. Wjazd na trasę znajdować się będzie przy ulicy Piłsudskiego (dw 631), za cmentarzem w Zielonce. Trasa S8 docelowo prowadzić będzie z Zielonki do Kobyłki i Wołomina.
 
Jednym z najbardziej gorących tematów było zabezpieczenie przeciwhałasowe trasy na terenie Zielonki i Marek. Ponieważ w trakcie projektowania drogi zmieniły się przepisy dotyczące ochrony środowiska, a co za tym idzie, znacznie zmniejszona została ochrona przeciwhałasowa, mieszkańcy którzy sąsiadować będą z trasą wyrażali swoje obawy dotyczące poziomu hałasu jaki generować będzie ruch na tej trasie.
Inwestor zaznaczył, że będzie możliwość podniesienia ochrony akustycznej okolicznych domów, po okresie próbnym, w którym zostaną przeprowadzone badania natężenia hałasu.

Podczas spotkania mieszkańcy pytali też o sam materiał, z którego będą wykonane ekrany oraz o możliwość instalacji tzw. "zielonych ekranów", czyli takich które będą obsadzone zielonymi pnączami. Na spotkaniu padło też wiele pytań o terminy realizacji inwestycji.

Na najbliższą sesję burmistrz zaproponował radnym przyjęcie następującej uchwały:

TREŚĆ PROJEKTU