INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Wykaz organizacji pozarządowych
 
WYKAZ ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH AKTYWNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE ZIELONKI


Nazwa organizacji

Adres

Dane kontaktowe

Działalność

 

FUNDACJE

Fundacja Polska Raoula Follereauul. Sienkiewicza 11, ZielonkaKazimierz Szałata, tel. 781 98 93, k.szalata@wp.pl Mariusz Wielec tel. 0 604 425 844apostolstwo misyjne, pomoc osobom chorym na trąd w najuboższych zakątkach świata, organizacja Festiwali Misyjnych oraz Zlotów Niepełnosparwnych Dzieci w Zielonce
Fundacja Wychowanie przez Sztukęul. Krzywa 10, ZielonkaMariusz Samoraj, Marek Rosa, tel. 781 01 73działania służące poprawie warunków nauczania w szkołach, doskonalenie procesu dydaktycznego, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
Fundacja Przyjaciele Zwierząt dla Zwierząt
 ul. Chodkiewicza 3/1, Zielonka Dorota Puchalska, tel. 509 974 175
opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 
Fundacje zarejstrowane poza Zielonką, ale prowadzące aktywną działalność w Zielonce:

 Fundacja KOLOS ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

 Bartłomiej Domagała, tel. 0 605 850 048, www.kolos.org.pl.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Zielonce (Szkoły Podstawowe)

Inicjatywy profilaktyczno-resocjalizacyjne ne rzecz dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza (imprezy rekreacyjno-sportowe, szkolenia, warsztaty)

 Fundacja Mamy Wołomin
 ul. Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin

Magdalena Filaber – Prezes Zarządu
tel. 0 502 039 293
Dorota Jaworska – Wiceprezes Zarządu
tel. 0 698 000 221
Paulina Porucznik – Koordynator Klubu Mam
tel. 0 722 175 173
spotkania.mamy.wolomin@gmail.com
www.mamywolomin.pl

 Działalność na rzecz rodzin z małymi dziećmi, prowadzenie Klubu Mam

 

STOWARZYSZENIA

 

KLUBY SPORTOWE

Klub Sportów Walki KYOKUSHINul. Łukasińskiego 1/3, ZielonkaMarcin Sieradzki, tel. 505 598 876, www.kswkyokushin.pl, sieradzki.marcin@wp.pl sporty walki
Karate Kyokushin
Klub LECHICI Zielonka www.lechici.mazowsze.plbiegi (uliczne, górskie, przełajowe, maratony), triathlon
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ZIELONKAul. Łukasińskiego 1/3, Zielonka

Izabela Misiowiec muks_zielonka@o2.pl

unihokej, łyżwy/wrotki
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Zieloni Zielonka"ul. Powstańców 3, ZielonkaEwa Sienicka, tel. 608 011 279, zielonizielonka.manifo.com, zielonizielonka@op.plrekreacja ruchowa
Uczniowski Klub Sportowy "Bankówka"ul. Wilsona 34/36, ZielonkaStanisław Głowienka, tel. 781 99 93unihokej
Klub Sportowy WWL Badminton Club ul. Wspólna 31 a
Marek Rosa,
marek.rosa@wp.pl; tel.601 812 658.
badminton
Uczniowski Klub Sportowy "Orły Zielonka"ul. Powstańców 3, Zielonka

Prezes: Adam Markwart, tel. 693 842 137, Koordynator: Łukasz Mróz, tel. 503 400 944

piłka nożna
 Zielonkowski Uczniowski Klub Sportowy MUTKA
 ul. Powstańców 3, Zielonka
Robert Borowiński - Prezes Zarządu,  rfordzik@gmail.com; tel.602 378 736,

www.mutkazielonka.pl, zuksmutka@onet.pl

 

piłka ręczna, łucznictwo

Klub Sportowy "Dzikie Gęsi Zielonka"
 ul. Jagiellońska 12, Zielonka
 Prezes:Krzysztof Kulczycki, tel. 508 406 517, www.dzikiegesi.pl, krzysztofkulczycki@o2.pl

Team Manager: Konrad Kulczyck, tel. 512 460 750
 unihokej dla dziewcząt
Stowarzyszenie Rozwoju przez Ruch IKRA
 ul. Wyszyńskiego 11, Zielonka
 Prezes: Paweł Marczykowski,
Mariusz Fabijański, tel. 507 135 006
 sztuki i sporty walki, samoobrona
 Uczniowski Klub Sportowy "Przyszłośc Zielonka"
 ul. Długa 18/6/, Zielonka  Tomasz Sobiech, zielonka@2takty.com, tel. 519 441 233
 koszykówka
 Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwo Szachowe "Zieloni Zielonka"
 ul. Łukasińskiego 1/3, Zielonka
 Prezes: Robert Krasiewicz, tel. 501 353 085,
http://zielonizielonka.info/
robert.krasiewicz@gmail.com
 szachy

 

IDEOWO - WYCHOWAWCZE

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Zielonkaul. 11 Listopada 33, ZielonkaKomendant Hufca: Jaromir Jabłoński, tel. 504 408 274, www.zhp.zielonka.pl, zielonka@zhp.plwychowanie dzieci i młodzieży, stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 58 Szczep w Zielonceul. Kolejowa 11, ZielonkaHieronim Kulczycki, tel. 771 94 86, www.a58szczepzhr.republika.pl, a58szczepzhr@republika.plwychowanie dzieci i młodzieży w oparciu o wartości harcerskie i chrześcijańskie

 

SPOŁECZNO - KULTURALNE

Towarzystwo Przyjaciół Zielonkiul. Literacka 20, Zielonka

Prezes: Magdalena Hniedziewicz Gutowska, tel. 609 112 960, hniedziewicz@gazeta.pl;

Sekretarz: Krzysztof Łebkowski, tel. 517 494 315,

pobudzanie tożsamości i patriotyzmu lokalnego, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, kultury, turystyki i rekreacji, wychowania
Stowarzyszenie "Porozumienie dla Zielonki"ul. Przemysłowa 4a/62, ZielonkaAnna Nowińska - Mróz, tel. 0 692 817 366, spdz@poczta.onet.pl, www.spdz.prv.plinicjatywy z zakresu kultury, edukacji, spraw społecznych, etnologii, kultywowania tradycji i historii oraz dbania o walory przyrodnicze Zielonki i okolic
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonceul. Łukasińskiego 1/3, ZielonkaPrezes zarządu: Edyta Nowak,
Skarbnik: Bożena Brzezińska, tel. 503 186 078
wspieranie i promowanie uczniów zdolnych i ambitnych, działania służące rozwojowi gimnazjum, wspieranie inicjatyw młodzieży, wspieranie teatru szkolnego GROTESKA
Zielonkowskie Forum Samorządoweul. Przemysłowa 4, Zielonka Grzegorz Grabowski, tel.510 270 693, biuro@forumzielonka.org.pl, www.forumzielonka.org.pl działania służące społecznemu, kulturalnemu, cywilizacyjnemu i gospodarczemu rozwojowi miasta i regionu, kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności lokalnej
Towarzystwo Edukacyjne Mościckiego
 ul. Inżynierska 1, Zielonka
 Prezes: Jakub Niewczas, tel. 22 781 02 50
 nauka, oświata, wychowanie

 

KLUBY SENIORA

Klub Seniora "Babie Lato"ul. Wyszyńskiego 7, Zielonka
(koresp. Wyszyńskiego 7 bl.1 m.3)
tel. 22 243 06 90, e-mail: bl.zielonka@onet.pl

Przewodniczący: Stefan Stefaniszyn, Wiceprzewodnicząca: Janina Skowrońska
Skarbnik: Danuta Dybich
Sekretarz: Izabela Słowiańska
Członek Zarządu: Henryka Pietrucha
Wspieranie aktywności i organizowanie czasu wolnego osób starszych
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 w Zielonceul. Powstańców 33, Zielonka  Jerzy Kalbarczyk, tel. 603 940 074
Wspieranie aktywności i organizowanie czasu wolnego osób starszych
 Klub Seniora Rodzinka
 ul. Przemysłowa 4
 Wspieranie aktywności i organizowanie czasu wolnego osób starszych

 

HOBBY

Polski Związek Wędkarski Koło nr 23ul. Piastowska 6, Zielonka http://www.pzwzielonka.pl/
Prezes: Marian Brzozowski, tel. 694 637 070,
Lech Cykier, tel. 771 80 50,

wędkarstwo, ekologia, działania na rzecz Glinianek w Zielonce
Wojskowe Koło Łowieckie nr 164 "Wrzos" Zielonkaul. Wyszyńskiego 7/463, Zielonka www.wklwrzos.pl
Prezes: Władysław Zadrożny, tel. 502 398 363
 łowiectwo

 

CHARYTATYWNE - POMOC POTRZEBUJĄCYM

Strowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Muminki"
ul. Literacka 20, Zielonka  
Klub Honorowych Dawców Krwi "Krzyś"ul. Staszica 56, Zielonka (Poniatowskiego 3, Zielonka)Mariusz Mizak, Tomasz Górski
organizowanie i promowanie akcji honorowego oddawania krwi

 

RÓŻNE

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
 ul. Kolejowa 11, ZielonkaPrezes: Ryszard Włodarczyk
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce ul. Mickiewicza 16, Zielonka

http://www.ospzielonka.pl/
tel. 22 781 00 08
Prezes: Dariusz Rawa, Skarbnik: Sławomir Winiarek

Akcje ratownicze, zabezpieczenia przeciwpożarowe, medyczne, wynajem sali, wynajem autokaru, prace na wysokości

 

Organizacje ogólnopolskie lub mające siedzibę poza Gminą Zielonka, prowadzące działalność na terenie naszego miasta bądź na rzecz jego mieszkańców:

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiejul. Kawęczyńska 49, 03-770 Warszawa

tel. 619 44 76, http://www.warszawa-praga.caritas.pl, warszawa-praga@caritas.pl

Stacja Opieki Caritas, ul. Marecka 7, Zielonka

Dom Samotnej Matki, ul. Kilińskiego 63, Zielonka

Związek Dużych Rodzin TRZY PLUS Koło w Zielonce  ul. Brzozowa 12, 05-220 Zielonka  tel.608-391-303, www.3plus.pl
Wspieranie rodzin wielodzietnych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowiecki Oddział Wojewódzkiul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawatel. 827 66 46Prowadzenie świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych w Ząbkach (także dla dzieci z Zielonki)
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa MazowieckiegoOddział w Wołominie, ul. Gdyńska 1, 05-200 WołominGrażyna Radomska, tel. 0 693 694 883Edukacja diabetologiczna, cykliczne przesiewowe badania poziomu cukru dla mieszkańców Zielonki

Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów

 ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa

 Joanna Szpindor, tel. ( 22) 679 67 00, (22)679 68 85, (22) 679 68 48, http://www.hospicjum-domowe.waw.pl Domowa opieka hospicyjna dla chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin
Polski Związek Niewidomych
Okręg Mazowiecki
Koło Powiatowe w Wołominie 
 ul. Kościelna 43, 05-200 Wołomin Wiesława Krych, tel. (22) 787 52 53, http://www.pzn-wolomin.cba.pl Pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym
 Schronisko "Don Orione"

 ul. Witosa 46, Czarna,
05-200 Wołomin

 ks. Mieczysław Malinowski,
(22) 787 81 00
 Opieka nad bezdomnymi mężczyznami

Urząd Miasta Zielonka nie ponosi odpowiedzialności za działalność powyższych organizacji oraz informacje zawarte na ich stronach internetowych. Urząd Miasta Zielonka nie jest organem nadzorującym działalność lokalnych organizacji pozarządowych. 

W celu uzupełnienia bądź zaktualizowania informacji o Państwa organizacji, proszę skontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka,  pokój 110, tel. (22) 761 39 51.

UWAGA:

Powyższy wykaz zawiera jedynie organizacje, które na przestrzeni kilku lat współpracowały z Gminą Zielonka i aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym  miasta.
Wykaz wszystkich organizacji, zarejestrowanych na terenie Zielonki można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w wyszukiwarce podmiotów w KRS, wpisując w wyszukiwarkę województwo, powiat i gminę: Wyszukiwarka podmiotów KRS

Wykaz organizacji znajduje się też w EWIDENCJI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO.

Zgłoś do: Add 'Wykaz organizacji pozarządowych' to WykopAdd 'Wykaz organizacji pozarządowych' to Live-MSNAdd 'Wykaz organizacji pozarządowych' to NetscapeAdd 'Wykaz organizacji pozarządowych' to Del.icio.usAdd 'Wykaz organizacji pozarządowych' to diggAdd 'Wykaz organizacji pozarządowych' to Stumble UponKALENDARIUM

Czerwca
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30